Servicevilkår

Servicevilkår gældende for brugere

Flytsmart.dk stiller udelukkende en platform til rådighed for brugere til at indhente det bedste tilbud fra flyttefirmaer. Der indgås derfor ingen aftaler mellem brugere og Flytsmart.dk. Den konkrete aftale indgås mellem brugeren og det flyttefirmaer brugeren ønsker at benytte. Det derfor flyttefirmaerne der skal kontaktes ved eventuelle tvister.

OVERSIGT OG DEFINITIONER
Flytsmart har til formål at give købere af professionelle tjenester mulighed for at sende os oplysninger om opdrag, som de har behov for bistand med (”opdrag”), såsom flytnings rådgivning og/eller -bistand (”anmodning om tilbud”) og modtage svar fra flyttefirmaer (”leverandører”). Svar fra leverandørerne omfatter en angivelse af det honorar, der opkræves for levering af det pågældende opdrag betingelser og vilkår gældende for disse honorarer (”tilbud”). Webstedet indeholder funktioner, der giver dig mulighed for bl.a. at gøre følgende: Opslå opdrag, anmode om tilbud fra leverandører, acceptere tilbud, kommunikere med leverandører, administrere opdrag og give feedback til leverandører.

Vi kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre nogle eller alle tjenester efter eget skøn med rimelig forudgående varsel, der offentliggøres på webstedet.

Registrering:
Du skal være registreret bruger, før du kan anvende tjenesten, og du har derfor læst, forstået og accepteret vores servicevilkår, IP-politik og fortrolighedspolitik, inden du sender en anmodning om tilbud fra en leverandør. Du er registeret som bruger efter indgivelse af en anmodning om tilbud.

Konti og profiler:
Generelt. Når du har tilmeldt dig som registreret bruger på webstedet og anmodet om et tilbud fra en leverandør, opretter webstedet din konto hos Flytsmart. Du kan oprette en profil under din konto.
Brugernavn og adgangskode. Ved tilmelding bliver du bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode til kontoen. Som registreret bruger, accepterer du, at du er eneansvarlig for at beskytte og holde brugernavnet og adgangskoden fortrolig, da du skal bruge dem til at få adgang til webstedet. Du giver Flytsmart tilladelse til at antage, at enhver person, der anvender webstedet ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode, er dig eller er bemyndiget til at handle på dine vegne. Du indvilliger i at underrette os omgående, hvis du har mistanke om uautoriseret brug af kontoen.

Omkostninger. Der er ingen omkostninger for brugeren forbundet med brug af vores websted eller tilmelding som registreret bruger.

Tilbud:
Du kan sende en anmodning om tilbud fra leverandører via webstedet. Vi kan kontakte dig for eventuel præcisering af anmodningen om tilbud, og en sådan anmodning om tilbud skal sendes til de leverandører, som, efter Flytsmart’ vurdering, er kvalificerede til at påtage sig det pågældende opdrag. Alle leverandører skal have mulighed for at afgive et tilbud, forudsat at du kun modtager det antal tilbud, som afgøres af Flytsmart fra tid til anden. Brugeren har også have mulighed for at anmode om et møde med potentielle leverandører, inden de accepterer et tilbud. Mødets format afgøres af Flytsmart (og kan omfatte et telefon- eller videomøde).

Flytsmart er ikke et flyttefirma, og vi leverer derfor ikke flytningsrelaterede tjenester. Alle sådanne tjenester leveres udelukkende af vores leverandører og de bærer det fulde ansvar for sådanne tjenester.

Du bør i alle tilfælde selv indhente oplysninger om, hvilken leverandør, der er bedst egnet til dit specifikke opdrag. Du bør ikke acceptere et tilbud fra en leverandør, uden at have foretaget en sådan kontrol, der lever fuldt op til dine krav. Selvom vi håber, at du vil være tilfreds med alle leverandører, du finder gennem Flytsmart, bør du ikke engagere en leverandør, hvis du er i tvivl eller er bekymret for, om leverandøren er den rette til at varetage dit opdrag.

På webstedet kan Flytsmart inkludere oplysninger, der stammer fra leverandører, herunder generelle nyheder og oplysninger samt profiler tilhørende de enkelte leverandører. Vi kontrollerer ikke disse oplysninger og bærer intet ansvar for sådanne oplysninger over for dig eller nogen anden person. Eventuelle oplysninger om Flytsmart skal udelukkende anses for at være vejledende. Du bør være opmærksom på og udvise forsigtighed i forhold til sådanne oplysninger, da dette er på egen risiko.
Termer skrevet med stort, der anvendes i nærværende servicevilkår, betyder følgende:
“Konto” betyder den konto, der blev oprettet af webstedet, ved tilmelding.
”Tjenester” betyder, samlet benævnt, at modtage anmodninger om tilbud og tilvejebringe en platform til kommunikation og levering mellem dig og leverandører.
“Websted” betyder den webside, der drives af Flytsmart på [http://www.Flytsmart.dk] eller en eventuel alternativ webadresse.

Persondatapolitik:
Vi har brug for følgende oplysninger, når du benytter vores tjeneste
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse, adresse flyttes fra og adresse flyttes til.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere tilbuds til dig.
Vi videregiver oplysningerne til følgende firmaer: Vika Flyt, SK Transportservice

Personoplysningerne registreres hos Meha Invest ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man opretter sig som bruger på vores hjemmeside. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser som kræver dokumentation. Det kan også være for at leve op til anden særlovgivning end databeskyttelsesloven, som vi er underlagt som en dansk virksomhed.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på flysmart.dk er Meha Invest ApS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kundeservice@flytsmart.dk